Privacy verklaring

Privacy verklaring – Charlotte van Rosmalen
Uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens is heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van het project. Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Charlotte van Rosmalen
Zuid Willemsvaart 254
5211 NW ‘s-Hertogenbosch
lotjedenbosch@gmail.com | +31 6 83 19 61 88

Social media: Ik maak gebruik van de social media kanalen LinkedIn, Facebook en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website. Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie.

PRIVACY STATEMENT – Charlotte van Rosmalen
Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan mijn privacybeleid te accepteren.

Registratie persoonsgegevens: ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend).
Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres;
– bankrekeningnummer.
Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden van gegevensverwerking: ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij mij aanvraagt;
– voor het versturen van de nieuwsbrief, als u zich daarvoor heeft aangemeld;
– om mijn website te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens: ik vind uw privacy heel belangrijk. Daarom deel ik bepaalde of specifieke persoonsgegevens alleen met partners en derden als dit echt noodzakelijk is. Ik verkoop uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Beveiliging gegevens: ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit houdt in ieder geval in dat uw persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar worden bewaard, tenzij omstandigheden zich voordoen die het rechtvaardigen de gegevens langer te bewaren.

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij mij. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan ik geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.